Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/9013/474509
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 100,00 zł
Cena netto za godzinę 7,33 zł Cena brutto za godzinę 7,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 150
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2020-02-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-23
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Magdalena Włodarczyk Telefon 41 366 47 91 w. 461
E-mail cdn-kielce@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celami edukacyjnymi kształcenia są: wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, właściwego zarządzania procesem kształcenia, planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole, prowadzenia zajęć zgodnie ze specyfiką zawodu i aktualnymi tendencjami w tym zakresie i w ten sposób przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, branżowych szkołach I stopnia, technikach, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie: opracowywania indywidualnych planów dydaktyczno-wychowawczych, planowania przeprowadzania zadań usługowych lub produkcyjnych przewidzianych w podstawie programowej dla danej specjalności zawodowej, organizowania zajęć z uczniami, realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami nauczania. Celami społecznymi kształcenia są: stworzenie większych szans na awans zawodowy, podniesienie świadomości potrzeby samokształcenia oraz rozwoju osobistego, podwyższenie samooceny w związku z podniesieniem swoich kompetencji, zwiększenie umiejętności pracy zespołowej i współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązanie znajomości z osobami ze swojego środowiska zawodowego oraz kadrą dydaktyczną, poznanie możliwości kształcenia i rozwoju na innych formach kształcenia.
Drukuj do PDF