Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/46438/474459
Cena netto 890,00 zł Cena brutto 1 094,70 zł
Cena netto za godzinę 74,17 zł Cena brutto za godzinę 91,23
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-09 Termin zakończenia usługi 2019-12-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-04
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MALON GROUP Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Katarzyna Owczarczak Telefon +48 604 20 90 43
E-mail szkolenia@iso.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami i odpowiedzialnościami Inspektora Ochrony Danych - funkcji nadzorczej w zakresie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO. Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do sprawowania roli Inspektora Ochrony Danych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę w zakresie: • funkcjonowania Organizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia RODO, • zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych (IOD), • stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz kompetencji UODO • oraz posiada umiejętności skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez organizacje.
Drukuj do PDF