Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO / IEC 27001


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/46438/474369
Cena netto 790,00 zł Cena brutto 971,70 zł
Cena netto za godzinę 65,83 zł Cena brutto za godzinę 80,98
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-06 Termin zakończenia usługi 2019-11-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-30
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MALON GROUP Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Katarzyna Owczarczak Telefon +48 604 20 90 43
E-mail szkolenia@iso.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: • będzie rozumiał najważniejsze pojęcia, terminy i definicje dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, • będzie posiadał wiedzę w zakresie wymagań normy ISO / IEC 27001, • będzie miał uporządkowaną wiedzę w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i dokumentowania wyników auditów wewnętrznych oraz uruchamiania skutecznych działań poauditowych • będzie posiadał kompetencje w zakresie samodzielnej realizacji auditów wewnętrznych w Organizacji w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Drukuj do PDF