Kategorie usług
 
Menu

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/13089/474323
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-10 Termin zakończenia usługi 2019-12-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkolenia uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych, zostaną mu wskazane zagrożenia związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi od 2019r. oraz wiedzę niezbędną do przygotowania firmy na nadchodzące zmiany. Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych poznanie korzyści i zagrożeń związanych z pracowniczymi planami kapitałowym, samokształcenia się, przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy, nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowych relacji w zespole prowadzącym rozliczania wynagrodzeń.
Drukuj do PDF