Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/46438/474286
Cena netto 890,00 zł Cena brutto 1 094,70 zł
Cena netto za godzinę 55,63 zł Cena brutto za godzinę 68,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-02 Termin zakończenia usługi 2019-12-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-28
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MALON GROUP Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Katarzyna Owczarczak Telefon +48 604 20 90 43
E-mail szkolenia@iso.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Drukuj do PDF