Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C, C+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/17/11542/473879
Cena netto 4 975,00 zł Cena brutto 4 975,00 zł
Cena netto za godzinę 76,54 zł Cena brutto za godzinę 76,54
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-07 Termin zakończenia usługi 2020-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-07
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. C, C+E. Cel szkolenia realizowany jest poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym. Po pozytywnym zdaniu egzaminów państwowych kursanci uzyskają uprawnienia prawa jazdy kat. C i C+E pozwalające im na prowadzenie samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony masy całkowitej oraz samochodu ciężarowego z naczepą lub przyczepą. Ponadto ukończenie szkolenia prawa jazdy kat. C, C+E przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli podejście do egzaminów państwowych przed WORD, a następnie poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności na obecnym rynku gospodarczym w związku z posiadaniem uprawnień do prowadzenia w/w pojazdów. Ponadto kolejną uzyskaną kompetencją społeczną po ukończeniu przedmiotowego szkolenia jest wzrost samodzielnego realizowania zleceń przez osobę uczestniczącą w szkoleniu poprzez przygotowanie do prowadzenia samochodu ciężarowego lub samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą.


Drukuj do PDF