Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/17/30533/473871
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 243,75 zł Cena brutto za godzinę 243,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-02 Termin zakończenia usługi 2019-12-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-02
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Edukacji Prawnej
Osoba do kontaktu Marta Klisowska Telefon 500720651
E-mail klisowska@edukacjaprawna.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest analiza strategiczna przedsiębiorstwa, analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa, analiza i ocena głównych wyzwań i problemów firmy, formułowanie strategii przedsiębiorstwa opisującej aktualne cele w czterech perspektywach (finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych, rozwoju). Celem usługi doradczej jest: 1) przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa określającej potrzeby edukacyjne kadry zarządzającej firmą oraz pracowników planowanych do objęcia stanowisk kierowniczych, w kontekście poziomu rozwoju przedsiębiorstwa; 2) przeprowadzenie diagnozy kompetencji kadry zarządzającej firmą oraz pracowników planowanych do objęcia stanowisk kierowniczych; 3) Przygotowanie planu działań rozwojowych 4) Wyznaczenie celów usług rozwojowych, które będą miały wpływ na wzrost kompetencji kadry menadżerskiej oraz realizację strategicznych celów rozwojowych firmy
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności pozwalających na opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstwa i sformułowanie planu rozwoju kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
Drukuj do PDF