Kategorie usług
 
Menu

INDYWIDUALNY kurs j. angielskiego Metodą Komunikacyjną na poziomie B1. Język branżowy handel i usługi


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/17/13575/473842
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 4 800,00 zł
Cena netto za godzinę 82,76 zł Cena brutto za godzinę 82,76
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 58
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-21 Termin zakończenia usługi 2020-02-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-21
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska
Osoba do kontaktu Tomasz Wiśniewski Telefon 695996421
E-mail witom@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik w trakcie szkolenia nabędzie i udoskonali wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki funkcjonalnej niezbędnej w kontaktach biznesowych na poziomie B1 (wg. Skali CEFR) , oraz wiadomości najważniejszych typów interakcji słownej na odpowiednim poziomie językowym zależnym od prowadzonej usługi, znajomości konwencji społecznych, aspektów kultury języka w kontaktach biznesowych(formalny, nieformalny) oraz kultury krajów anglojęzycznych. Doskonali też wiedzę z zakresu prostych tekstów technicznych dotyczących oferowanych produktów. Kursant pozna podstawowe zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach zawodowych związanych z poznaniem kontrahenta, przyjęciem zamówienia, przygotowaniem i złożeniem oferty, pobytem w hotelu, robieniem zakupów materiałów i usług potrzebnych jego firmie, poznawaniem nowych osób, przedstawianiem się, prowadzeniem rozmowy telefonicznej. Pozna słownictwo potrzebne w kontaktach w banku czy na lotnisku Osoba posługująca się językiem na tym poziomie będzie rozumiała znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, rozmów z kontrahentami, zamówień itd. Będzie potrafiła radzić sobie z większością prostych sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują w tym w kwestiach związanych z pracą zawodową. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, zamówienia i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Podniesienie kwalifikacji z języka lub uzyskanie jego podstaw, w zależności od poziomu wiedzy uczestnika, poprzez nauczenie się jak największej ilości słówek z życia codziennego, oraz przyswojenie podstawowych zasad gramatycznych. Umiejętności, jakie nabędzie uczestnik kursu : komunikuje się skutecznie w formie ustnej i pisemnej z użyciem podstawowego słownictwa na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych oraz spraw związanych z prowadzeniem firmy wypowiada się ustnie na podstawie prostych tabel, wykresów oraz sporządzonych notatek na zagadnienia związane z prowadzonych przedsiębiorstwem. Będzie pisał zgodnie z konwencją proste listy firmowe i pisma o charakterze urzędowym typu: email, zamówienie, życiorys, list motywacyjny, oferta handlowa. Opisywał ustnie i pisemnie z użyciem podstawowego słownictwa nieskomplikowane zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane z własnego życia i spraw prowadzonego przedsiębiorstwa. Będzie rozumiał i przetwarzał zasłyszane bądź przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań testowych, podsumowuje, wyciągał wnioski. [Wiedza i kompetencje społeczne] wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
Drukuj do PDF