Kategorie usług
 
Menu

Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r.- online


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/17/12433/473587
Cena netto 460,00 zł Cena brutto 565,80 zł
Cena netto za godzinę 65,71 zł Cena brutto za godzinę 80,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-04 Termin zakończenia usługi 2019-12-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie zmian w ustawie VAT wprowadzonych i planowanych w 2019 r. co przełoży się na prawidłowe rozliczanie tego podatku. Usługa e- learningowa jest realizowana poprzez szkolenie online w czasie rzeczywistym. Cele szkolenia: W zakresie wiedzy: - znajomość zmian w podatku VAT wprowadzonych i planowanych w 2019r. W zakresie umiejętności:, - umiejętność rozwiązywania problemów związanych z podatkiem VAT w zakresie omawianych zagadnień -umiejętność prawidłowego rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem zmian w ustawie obowiązujących w2019r. -zrozumienie skutków wprowadzonych zmian W zakresie kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie - praca samodzielna i w zespole.
Drukuj do PDF