Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kategorii D z C,kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. D


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/16/33668/473323
Cena netto 7 630,00 zł Cena brutto 7 630,00 zł
Cena netto za godzinę 42,39 zł Cena brutto za godzinę 42,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-22 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy kategorii: AM; A1; A2; A; B; C; D; BE; CE; DE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami; Ustawa z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra z dnia 1.04.2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "POL-CAR" Jan Ziemiański
Osoba do kontaktu Jan Ziemiański Telefon +48 601967664
E-mail wczasyiprawko@poczta.onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie kursantów do samodzielnego kierowania autobusem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (kod UE 95): celem szkolenia jest zapewnienie, aby kierowca dzięki swoim kwalifikacjom mógł bez przeszkód wykonywać działalność związaną z prowadzeniem pojazdów i spełniać nowe wymagania wynikające z rozwoju rynku transportu drogowego, w szczególności w sferze poprawy bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, a także podczas czynności wykonywanych przez kierowcę w trakcie postoju pojazdu.
Drukuj do PDF