Kategorie usług
 
Menu

Przygotowanie do odbywania aplikacji na biegłego rewidenta – warsztaty praktyczne- online


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/16/12433/473190
Cena netto 438,00 zł Cena brutto 438,00 zł
Cena netto za godzinę 73,00 zł Cena brutto za godzinę 73,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2019-11-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-18
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail poczta@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zapoznanie uczestników zajęć z warunkami jakie musi spełniać Aplikacja na biegłego rewidenta, która należy zrealizować w firmie audytorskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta. W szczególności zapoznanie uczestników zajęć z wymogami PIBR, które określają ilość badań cząstkowych i całościowych realizowanych w I i II roku Aplikacji. Uczestnicy otrzymają praktyczne rady dotyczące przygotowania sprawozdania z odbytej Aplikacji. W zakresie wiedzy uczestnik będzie: - znał cel, zasady odbywania i dokumentowania aplikacji - miał wiedzę na temat procesu badania sprawozdania finansowego W zakresie umiejętności uczestnik będzie: - potrafił dać praktyczne rady dotyczące odbywania aplikacji - umiał podać przykłady procedury badania W zakresie kompetencji społecznych: - nabędzie umiejętność samodzielnej pracy - nabędzie zdolność do uczenia się przez całe życie
Drukuj do PDF