Kategorie usług
 
Menu

Doszkolenie dla posiadaczy uprawnień VLOS do BVLOS + szkolenie ortofotomapy + modelowanie 3D. Szkolenie do uzyskania Świadectwa. Kwalifikacji UAVO.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/16/27771/473145
Cena netto 5 463,00 zł Cena brutto 5 463,00 zł
Cena netto za godzinę 170,72 zł Cena brutto za godzinę 170,72
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) - INS
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Realizacja szkolenia pozwala uczestnikom kursu na podejście do egzaminu państwowego, którego pozytywne zaliczenie umożliwia uzyskanie wpisu do Świadectwa Kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów zawodowych bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie do 5kg.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo Kwalifikacji jest wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów
Osoba do kontaktu Karolina Słowik Telefon 530 375 375
E-mail karolina.slowik@dron.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Kursanci nabędą niezbędne kwalifikacje, które pozwolą na zawodowe wykonywanie lotów wszystkimi wielowirnikowcami o masie do 5 kg, dzięki czemu firma będzie w stanie pozyskać co najmniej 5 nowych klientów po upływie najbliższych 3 miesięcy od zakończeniu kursu. W związku z wprowadzeniem nowych usług polegających na wykonywaniu zleceń w powietrzu, po ukończeniu szkolenia zyski przedsiębiorstwa powinny wzrosnąć o 4% w przeciągu najbliższego roku.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do zdobycia wpisu do Świadectwa Kwalifikacji, które pozwala na zawodowe wykonywanie lotów dronem o masie do 5 kg. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, bezpieczeństwo, geodezja, leśnictwo, rolnictwo, fotografia, media, turystyka i rekreacja oraz transport. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa odpowiednie kompetencje w zakresie: - przygotowania do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne) - planowania lotu - prowadzenia czynności lotniczych - współpracy z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej - czynności po zakończeniu lotów - sytuacji niebezpiecznych Oprócz opanowania podstawowej wiedzy składającej się na realizację kursu operowania dronem o masie do 5 kg, uczestnicy wspomagają swoją wiedzę poprzez szkolenie z zakresu tworzenia ortofotomap z danych zebranych za pomocą bezzałogowego systemu latającego oraz wykonywania modeli 3D za pomocą danych zebranych przez wielowirnikowca. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kompetencje społeczne w obrębie: - samokształcenia się, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach - wie jak bezpiecznie operować BSP w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku - umie zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy - ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego BSP - jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego - zna procedury oraz potrafi określić warunki meteorologiczne i ryzyko związane z wykonywanym lotem - nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach - wie jak wykorzystać zebrane materiały w celu projektowania ortofotomap - potrafi posługiwać się programem Pix4D przeznaczonym do tworzenia modeli trójwymiarowych poprzez wykorzystywanie pozyskanych parametrów Realizacja szkolenia w pełni przygotowuje kursanta do bezpiecznego wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z możliwością wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje dodatkowy wpis do Świadectwa Kwalifikacji Personelu Lotniczego wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do lotów komercyjnych, jak również innych niż sportowe i rekreacyjne.
Drukuj do PDF