Kategorie usług
 
Menu

Kurs na prawo jazdy kat. B


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/15/5640/472812
Cena netto 2 171,00 zł Cena brutto 2 171,00 zł
Cena netto za godzinę 36,18 zł Cena brutto za godzinę 36,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-12 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-11
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kat. B 60 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Jazdy Kursant s.c. Grad S. - Świsulski A.
Osoba do kontaktu Andrzej Świsulski Telefon 793397424
E-mail biuro@kursant.wroclaw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nauka jazdy w zakresie kat. B zakończona egzaminami wewnętrznymi. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Przygotowanie do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie kat. B w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu obsługi i prowadzenia pojazdu na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
Drukuj do PDF