Kategorie usług
 
Menu

Substancje niebezpieczne i szkodliwe - bezpieczeństwo w miejscu pracy.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/15/12005/472630
Cena netto 700,00 zł Cena brutto 700,00 zł
Cena netto za godzinę 116,67 zł Cena brutto za godzinę 116,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-07 Termin zakończenia usługi 2019-11-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EMAT HRC Elżbieta Matysiak
Osoba do kontaktu Natalia Szmatuła Telefon 502919095
E-mail ckk@emat.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest dostarczenie informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu wdrażania środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia. Uczestnik będzie znał następujące zasady ogólne dotyczące : - przechowywania oraz obsługi substancji szkodliwych; - zapobieganie zagrożeniom; - ocena zagrożeń, których nie można wykluczyć; - zwalczanie źródeł zagrożeń; - dostosowanie procesów do potrzeb indywidualnych, w szczególności z uwzględnieniem specyfiki systemu funkcjonowania miejsca pracy, wyboru narzędzi pracy i doboru metod pracy oraz metod produkcji, w szczególności w celu uniknięcia monotonii podczas wykonywania operacji roboczych; - dostosowanie do postępu technicznego; - zastąpienie działań niebezpiecznych operacjami, które nie są niebezpieczne lub też są mniej niebezpieczne; - odpowiedni rozwój spójnej polityki prewencyjnej, która uwzględniałaby zagadnienia technologiczne, sposoby organizacji pracy, warunki pracy, odniesienia socjalne oraz wpływ czynników związanych ze środowiskiem pracy; - priorytet zbiorowych środków ochronnych nad indywidualnymi środkami ochronnymi (np. kontrolowanie narażenia na opary powinno odbywać się raczej przez stosowanie miejscowej wentylacji wywiewnej niż osobistych masek ochronnych); - dążenie do zwiększenia poziomu ochrony.
Drukuj do PDF