Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/15/9313/472535
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-17 Termin zakończenia usługi 2019-12-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-10
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Marcin Wielgus Telefon 223519326
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Poznanie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego. Przedstawienie dokumentów, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego. Zapoznanie z obowiązkami w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy Prawo Budowlane. Wskazanie metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartości protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego. Przedstawienie zasad rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów. Omówienie wypełniania książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem: zarówno sytuacji typowych jak i rożnych sytuacji nietypowych i nieprzewidzianych w książce, elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością, informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego. Na zajęciach odpowiemy na pytania: - Co to jest obiekt budowlany i jakie elementy wchodzą w skład obiektu budowlanego? - Co to jest remont, czym różni się od konserwacji i dlaczego jest to istotne? - Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do KOB? - Jakie są zasady rejestrowania w KOB wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów? - Jakie informacje w KOB mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
Drukuj do PDF