Kategorie usług
 
Menu

Kurs SketchUp - poziom podstawowy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/15/15346/472263
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 33,33 zł Cena brutto za godzinę 33,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-20 Termin zakończenia usługi 2020-01-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Osoba do kontaktu Marzena Kliś Telefon 695450010
E-mail cse@wst.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programu Sketchup. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących modelowania 3D (zasady pracy w przestrzeni 3D Linia, prostokąt, okrąg o określonych wymiarach , linie i punkty charakterystyczne, Prowadnice, Push/Pull Move - przesuwanie i kopiowanie, Rotate - przesuwanie i kopiowanie, Follow me, Scale - skalowanie i odbicie lustrzane , Offset ,Frehand, Rotated Rectangle, Polygon, Arc, 2 Point Arc, 3 Point Arc, Pie). Nabędzie umiejętności z zakresu samodzielnego modelowania obiekty 3D. Zdobędzie umiejętności do z zakresu tworzenia grup, komponentów oraz ich edycji; pobierania modeli i modyfikacji; tworzenia i pracy z warstwami; przypisywania obiektów do warstw; zmian i edycji stylu; korzystania z widoków predefiniowanych; zmian ustawień 3D – perspektywa, aksonometria czy perspektywa dwuzbiegowa, tworzenia przekroi – uaktualnianie i edycja; tworzenia i aktualizowania scen (warianty projektowe, prezentowanie projektu); tworzenia animacji. Nabędzie kompetencje do posługiwania się poznanymi narzędziami programu Sketchup takimi jak modelowanie obiektów np. wnętrze mieszkania, budynek od zewnątrz - w zależności od preferencji i sprawności kursantów. Będzie umiało samodzielnie rozbudować programu o kolejne wtyczki za pomocą Extension Warehouse zwiększając dzięki temu jego możliwości. Nauczy się korzystać z narzędzi programu Tape Measure Tool, Dimension, Protractor, Text, 3D Text, Position Camera, Look Around, Walk oraz Sandbox
Drukuj do PDF