Kategorie usług
 
Menu

Kurs na Operatora Dronów VLOS + ortofotomapy + modelowanie 3D + podstawy videofilmowania. Szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/14/27771/472183
Cena netto 5 045,00 zł Cena brutto 5 045,00 zł
Cena netto za godzinę 129,36 zł Cena brutto za godzinę 129,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 39
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-02-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-26
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) - INS
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Realizacja szkolenia pozwala uczestnikom kursu na podejście do egzaminu państwowego, którego pozytywne zaliczenie umożliwia uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów zawodowych bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo Kwalifikacji jest wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów
Osoba do kontaktu Karolina Słowik Telefon 530 375 375
E-mail karolina.slowik@dron.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Kursanci zdobędą niezbędne kompetencje, które pozwolą na zawodowe wykonywanie lotów wszystkimi kategoriami dronów o masie do 5kg, dzięki czemu firma będzie w stanie pozyskać co najmniej 5 nowych klientów po upływie najbliższych 6 miesięcy od zakończeniu kursu. W związku z wprowadzeniem nowych usług polegających na wykonywaniu zleceń w powietrzu, po ukończeniu szkolenia zyski przedsiębiorstwa powinny wzrosnąć o 2,5% w przeciągu najbliższego roku.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do zdobycia Świadectwa Kwalifikacji, które pozwala na zawodowe wykonywanie lotów dronem w zasięgu wzroku operatora. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, bezpieczeństwo, geodezja, leśnictwo, rolnictwo, fotografia, media, turystyka i rekreacja oraz transport. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną, na którą składa się: - prawo lotnicze - człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia - wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym - zasady wykonywania lotów - bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne Kursanci przechodzą również przez część praktyczną, dzięki której nabywają odpowiednie zdolności w zakresie: - przygotowanie drona do lotu - wykonywanie startu i lądowania - zmiana parametrów lotu: zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji - nauka czynności wykonywanych po wylądowaniu - zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych - techniki wideofilmowania Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kompetencje w obrębie: - samokształcenia, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach - wie jak bezpiecznie operować BSP w zasięgu wzroku - umie zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy - ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego BSP - jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego - zna procedury oraz potrafi określić ryzyko związane z wykonywanym lotem - nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach - potrafi wykazać się odpowiednią reakcją i działaniem w razie dojścia do awarii BSP - zna podstawy videofilmowania i potrafi zmontować pozyskane ujęcia w jednym ze specjalistycznych programów z zakresu montażu Realizacja szkolenia w pełni przygotowuje kursanta do bezpiecznego wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z możliwością wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do lotów komercyjnych, jak również innych niż sportowe i rekreacyjne.
Drukuj do PDF