Kategorie usług
 
Menu

KIEROWCA ZAWODOWY - UZUPEŁNIENIE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/14/13712/471766
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-24
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs- kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych: pełna i przyśpieszona
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Jazdy eLcar sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Ewelina Bąkowicz Telefon 600386905
E-mail ewelina.bakowicz@horizonfinancial.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
KURS PROWADZI DO NABYCIA NOWYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Drukuj do PDF