Kategorie usług
 
Menu

Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie przygotowujące do międzynarodowego egzaminu Change Management Foundation. (KTW I) *** DOSKAM Zarządzanie Zmianą *** Szkoła Zmiany


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/14/15157/471662
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 112,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-01-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-19
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marek Belski Telefon +48 32 231 01 13
E-mail m.belski@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG egzaminu Change Management Foundation. W obszarze wiedzy uczestnik: • dowie się, w jaki sposób zmiany wpływają na jednostki • zrozumie wpływ procesów uczenia się na przystosowanie się jednostki do sytuacji zmian • posiada wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, kultury organizacyjnej oraz modeli i procesów zmian • dowie się, w jaki sposób budować dynamikę zmian i podtrzymywać je • pozna procesy angażowania interesariuszy oraz sposoby opracowania odpowiednich strategii i planów komunikacji • pozna struktury zarządzania zmianami zazwyczaj stosowane w organizacjach • zrozumie znaczenie zdefiniowanych ról związanych ze zmianą oraz budowania i wspierania efektywnego zespołu ds. zmian • pozna kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian. W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił: • zastosować odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji • definiować wizję zmian • rozpoznać różne typy procesów zmiany • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę • zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian • doceni wpływ zmian na organizacje.
Drukuj do PDF