Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B - podstawowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/14/8926/471645
Cena netto 5 340,00 zł Cena brutto 5 340,00 zł
Cena netto za godzinę 23,95 zł Cena brutto za godzinę 23,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 223
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-11 Termin zakończenia usługi 2020-04-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-11
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 7 ustawy z dn. 5.01.2011r. egzamin państwowy przeprowadza komisja powołana przez wojewodę. Starosta dokonuje wpisuje do ewidencji instruktorów, nadaje nr ewidencyjny, wydaje legitymację instruktora zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 13.11.2015r.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Komisja powołana przez wojewodę, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 5.01.2011
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 13.11.2015r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowcó oraz opłat i wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Osoba do kontaktu Anna Dubiel Telefon +48 728 450 303
E-mail annadubiel@cargo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców. Usługa ma na celu przekazanie uczestnikom zagadnień z zakresu psychologii i metodyki nauczania. Uczestnicy będą po ukończeniu kursu dysponować uporządkowaną wiedzą z zakresu prawa o ruchu drogowym i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem jest także zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu techniki kierowania pojazdem i jego obsługi. Będą również zaznajomieni z zasadami prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Obowiązkowa praktyka instruktorska ma za zadanie praktycznie przygotować uczestników do wykonywania w przyszłości pracy w charakterze instruktora. Moduł z zakresu obsługi klienta podniesie kompetencje społeczne uczestników i przygotuje przyszłych instruktorów do skutecznej komunikacji z kursantami.


Drukuj do PDF