Kategorie usług
 
Menu

Kurs ADR- Kurs początkowy podstawowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, a po nim kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/11/28486/470939
Cena netto 850,00 zł Cena brutto 850,00 zł
Cena netto za godzinę 20,24 zł Cena brutto za godzinę 20,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 42
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2019-10-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-18
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kursu ADR początkowe i doskonalające - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AutoSter Szwed Leszek
Osoba do kontaktu Ewa Szwed Telefon +48695823525
E-mail autoster@autoster.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Chęć dotarcia do większego grona klientów.
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy w temacie przewozu towarów niebezpiecznych, które pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi rodzaju zagrożeń występujących podczas przewozu materiałów niebezpiecznych oraz działaniami, które mogą temu zapobiec oraz czynnościami, które należy podjąć w momencie wypadku. Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia z zakresu oznakowania pojazdu, ładowania oraz rozładownia pojazdu. Celem jest przygotowanie do egzaminu prowadzonego przez komisję powołaną przez Urząd Marszałkowski oraz uzyskanie zaświadczenia ADR. Szkolenie daję szansę na podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie szans na rynku pracy co może się przyczynić do poprawy sytuacji materialnej.
Drukuj do PDF