Kategorie usług
 
Menu

Efektywna komunikacja - Warsztaty


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/11/12476/470910
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 300,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-18 Termin zakończenia usługi 2019-11-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-19
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lukomades Tomasz Nowicki
Osoba do kontaktu Alina Grodzicka Telefon 607609673
E-mail alina.grodzicka@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej - przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie kompetencji menadżerskich - efektywnej komunikacji. Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat efektywnej komunikacji oraz pozna jej funkcje. Będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat komunikacji werbalnej, niewerbalnej – jakie czynniki mają korzystny wpływ na efekt komunikowania się oraz jak je dobrze i umiejętnie wykorzystać. Będzie potrafił umiejętnie zarządzać emocjami. Będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat pracy z ludźmi. Będzie potrafił budować relacje sprzyjające efektywnej komunikacji. Będzie potrafił diagnozować potrzeby klienta zgodnie z zasadami, technikami efektywnej komunikacji. Będzie potrafił radzić sobie ze stresem w awaryjnych sytuacjach oraz umiejętnie przewidywać zachowania klientów. Będzie znał narzędzia efektywnego, skutecznego porozumiewania się. Program szkolenia obejmuje V (5) modułów dotyczących efektywnej komunikacji . Każdy moduł został specjalnie sprecyzowany w celu ulepszenia dotychczasowej komunikacji, jej technik oraz najczęściej występujących błędów. W dalszej części odbywają się warsztaty z udziałem uczestników oraz trenera. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił w sposób samodzielny efektywnie się komunikować. Będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z klientami, kontrahentami. Będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na wykorzystanie poszczególnych technik, funkcji związanych z efektywną komunikacją. Będzie posiadał umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji sprzyjających efektywnej komunikacji. Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF