Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie oświatą


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/11/13509/470887
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 5,66 zł Cena brutto za godzinę 5,66
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 530
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-03 Termin zakończenia usługi 2021-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Osoba do kontaktu Ewelina Rutkowska Telefon 87 562 84 28
E-mail studia.podyplomowe@pwsz.suwalki.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Celami szczegółowymi studiów podyplomowych realizowanych w ramach zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i ćwiczeń oraz seminariów są: a) uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; b) podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej, rządowej administracji oświatowej; c) podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobista ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego; d) doskonalenie umiejętności w zakresie próby tworzenia i czytania budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.


Drukuj do PDF