Kategorie usług
 
Menu

Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP Praktyczne rozwiązania praktycznych problemów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/10/13089/470663
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-18 Termin zakończenia usługi 2019-11-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-11
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: poszerzenie posiadanej wiedzy przez uczestników oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu całościowego zagadnienia zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski w 2019 r.takie jak: możliwość pracy bez zezwolenia, uzyskanie zezwolenia na pracę, praca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, praca absolwencka, praca sezonowa oraz szereg innych kwestii związanych z zatrudnieniem pracownika-cudzoziemca a dotyczących jego legalnego pobytu, nabycie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Drukuj do PDF