Kategorie usług
 
Menu

Kurs na operatora drona UAVO VLOS do 5 kg


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/10/23260/470662
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-29 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny 2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego UAVO. Po zdaniu egzaminu państwowego UAVO teoretycznego i praktycznego, uczestnicy uzyskują świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, upoważniające do komercyjnego używania dronów.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo Kwalifikacji wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
ULC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ULC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GEO-UAV Justyna Zdanowska
Osoba do kontaktu Justyna Zdanowska Telefon 506-937-800
E-mail biuro@geo-uav.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Poprawienie pozycji na rynku pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i uprawnień. Kursant nauczy się profesjonalnie wykonywać usługi, np. foto-wideo, z użyciem bezzałogowego statku powietrznego. Zdobywając świadectwo kwalifikacji kursant będzie mógł legalnie używać bezzałogowego statku powietrznego w celach zarobkowych.
Cel edukacyjny
Przygotowanie do egzaminu państwowego VLOS. W tym, zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi bezzałogowego statku powietrznego oraz do prawidłowego wykonywania lotów wielowirnikowcem (MR) o masie do 5 kg.
Drukuj do PDF