Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z egzaminem UDT w Jastrowiu


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/10/7392/470384
Cena netto 580,00 zł Cena brutto 580,00 zł
Cena netto za godzinę 13,18 zł Cena brutto za godzinę 13,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-25 Termin zakończenia usługi 2019-12-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
UDT
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
UDT
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Alina Czerwińska Telefon 723 405 247
E-mail kursy@zdz.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.
Drukuj do PDF