Kategorie usług
 
Menu

Celna i spedycyjno-transportowa obsługa handlu międzynarodowego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/13509/470139
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 10,00 zł Cena brutto za godzinę 10,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 300
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-30 Termin zakończenia usługi 2020-06-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Osoba do kontaktu Ewelina Rutkowska Telefon 87 562 84 28
E-mail studia.podyplomowe@pwsz.suwalki.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest pogłębianie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej z zakresu obsługi celnej, spedycyjnej, transportowej oraz logistycznej, związanej z obsługą międzynarodowej wymiany towarowej. Problematyka będzie uwzględniała instytucjonalne zamiany w procesach europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej oraz przewozów, przede wszystkim Polski jako członka Unii Europejskiej, z krajami trzecimi, w tym z Europy Wschodniej (Rosji, Białorusi i Ukrainy) jako jednolitego obszaru Unii Celnej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Studia będą charakteryzowały się dużym walorem aktualnej wiedzy teoretycznej, ale głównie położeniem nacisku na praktyczną wiedzę oraz umiejętności przydatne zawodowo i w praktyce gospodarczej. Kadrę dydaktyczną stanowić będą pracownicy naukowo- dydaktyczni PWSZ oraz praktycy z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym z: Urzędu Celno- Skarbowego, firm spedycyjno- transportowych i logistycznych, Granicznego Inspektoratu Sanitarnego.
Drukuj do PDF