Kategorie usług
 
Menu

Nowoczesne zarządzanie kadrami


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/13509/470135
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 10,00 zł Cena brutto za godzinę 10,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 300
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-03 Termin zakończenia usługi 2021-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Osoba do kontaktu Ewelina Rutkowska Telefon 87 562 84 28
E-mail studia.podyplomowe@pwsz.suwalki.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach realizuje studia podyplomowe dotyczące tematyki poświęconej nowoczesnemu zarządzaniu kadrami. Celem studiów jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera i pracownika. W związku z tym program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania kadrami. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią profesjonalnie prowadzone wykłady oraz zajęcia praktyczne. Słuchacz, który ukończył studia podyplomowe zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych a także nauk medycznych (w tym: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu oraz nauki o zdrowiu), prawa pracy i prawa gospodarczego, a także komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego, które pozwalają jej na prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź też pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz typowo pracowniczych w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych prywatnych. Osoba chcąca doskonalić swoją wiedzę z zakresu efektywnego podejmowania decyzji i umiejętności z tym związanych w sposób ciągły.


Drukuj do PDF