Kategorie usług
 
Menu

AKADEMIA MENADŻERA -Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (Analiza strategiczna przedsiębiorstwa oraz analiza kompetencji kadry zarządzającej ) dla MŚP -MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/11252/470134
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 460,00 zł
Cena netto za godzinę 166,67 zł Cena brutto za godzinę 205,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2019-10-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-12
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Góralewicz Telefon 519307030
E-mail anna.goralewicz@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa z analizą poziomu rozwoju przedsiębiorstwa oraz analizą kompetencji kadry menedżerskiej do dnia 17/10/2019 dla Firmy: ALAN OLSZEWSKI ALLTECH NIP:6482787271 W wyniku przeprowadzonej analizy diagnostycznej i opracowanych rekomendacji w firmie wzrośnie świadomość własnych zasobów i możliwości rozwoju, a tym samym potencjalnych obszarów wzmacniania jej konkurencyjności
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania diagnozy przedsiębiorstwa na potrzeby programu Akademia Menadżera MŚP zgodnie z opisem uniwersalnych kompetencji menedżerskich. Uczestnik po usłudze doradczej będzie wiedział jakie posiada główne wyzwania i problemy, będzie znał cele swojego przedsiębiorstwa w czterech perspektywach (finansowej, rynkowej, rozwoju i procesów wewnętrznych) oraz będzie wiedział jaki jest plan rozwoju kadry kierowniczej w ramach występujących luk kompetencyjnych. Uczestnik po usłudze będzie umiał wyciągnąć wnioski w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa oraz kadry kierowniczej. Będzie posiadał umiejętności reagowania na słabe strony i wykorzystywania mocnych stron przedsiębiorstwa. Uczestnik będzie miał umiejętność uzupełnienia luk kompetencyjnych i doboru odpowiednich działań rozwojowych w ramach programu Akademia Menadżera. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w postaci dzielenia się wiedzą i wnioskami z zakresu przygotowanej diagnozy ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. Będzie potrafił inspirować otoczenie do zmiany w celu rozwoju przedsiębiorstwa
Drukuj do PDF