Kategorie usług
 
Menu

Średnio zaawansowany kurs wizażu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/45319/470129
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 8 000,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 200,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-19 Termin zakończenia usługi 2020-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-30
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, certyfikat ukończenia szkolenia zawierać będzie opis efektów uczenia się
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
tak, egzamin przeprowadzany będzie przez zewnętrzną komisję
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
tak, wydany certyfikat uzyskał rekomendacje od 5 pracodawców reprezentujących branżę
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Aleksandra Rutkowska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Learning one sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Learning One Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Kacper Moskwa Telefon 48+ 796 174 310
E-mail biuro.learningone@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent szkolenia poszerzy wiedzę na temat pracy wizażystki. Celem szkolenia jest przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze makijaży sty poprzez dokładne poznanie oraz opanowanie technik sztuki makijażu. Uczestnik kursu potrafił będzie odpowiednio dopasować makijaż to typu i kształtu twarzy. Potrafić będzie rozplanować kolory, faktury w zależności od potrzeb oraz efektu kaki będzie chciał uzyskać. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: -zna zasady BHP w pracy wizażystki, - zna różne techniki makijażu, -potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną, - zna zasady kosmetologii i potrafi zastosować je w praktyce, -rozpoznaje rodzaje cery, defekty skóry, -zna wpływ różnych czynników na skórę, - potrafi wykonać makijaż dzienny oraz wieczorowy.


Drukuj do PDF