Kategorie usług
 
Menu

Średnio zaawansowany kurs wizażu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/45319/470129
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 8 000,00 zł
Cena netto za godzinę 133,33 zł Cena brutto za godzinę 133,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2020-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-30
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, certyfikat ukończenia szkolenia zawierać będzie opis efektów uczenia się
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
tak, egzamin przeprowadzany będzie przez zewnętrzną komisję
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
tak, wydany certyfikat uzyskał rekomendacje od 5 pracodawców reprezentujących branżę
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Learning one sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Learning one sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Learning One Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Martyna Szczęśniak Telefon 48+ 796 174 310
E-mail biuro.learningone@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nauczenie podstaw fryzjerskich i barberskich uczestnika, który po kursie będzie gotowy podjąć pracę w zakładzie fryzjerskim


Drukuj do PDF