Kategorie usług
 
Menu

Rozszerzony kurs kat. A


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/09/12499/470116
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2019-11-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka
Osoba do kontaktu Anna Korycka Telefon 44 647 01 45
E-mail olimp@prawojazdy.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania: - motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim). Podczas trwania kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego, nauczy się także udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pozna czynności kontrolno-obsługowe motocykla. Celem usługi jest zaznajomienie się przez uczestnika ze znakami drogowymi oraz umiejętne stosowanie się do nich podczas prowadzenia motocykla. Uczestnik pozna również zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik nabędzie umiejętność samokształcenia w zakresie przepisów drogowych oraz zrozumie znaczenie komunikacji z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Szkolenie ma także na celu praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia motocykla i wykonywania nim manewrów.
Drukuj do PDF