Kategorie usług
 
Menu

Makijaż permanentny ust i brwi dla początkujących Wrocław


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/08/12578/469463
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 140,63 zł Cena brutto za godzinę 140,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-29
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Szkolenie jest prowadzone zgodnie z przyjętym systemem jakości w ramach standardu SUS 2.0. Wydane zaświadczenie po ukończeniu kursu zawiera opis efektów uczenia się.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Szkolenie prowadzone jest z zapewnieniem rozdzielności funkcji.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Certyfikat wydawany przez Broadway Beauty Żaneta Stanisławska jest rozpoznawalny i uznawany w branży kosmetycznej. Firma posiada liczne pisemne rekomendacje od przedsiębiorców ze swojej branży.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Broadway Beauty Żaneta Stanisławska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Broadway Beauty Żaneta Stanisławska
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BROADWAY BEAUTY ŻANETA STANISŁAWSKA
Osoba do kontaktu Anna Baran Telefon +48 510746484
E-mail dofinansowanie@broadwaybeauty.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów kosmetycznych należących do kategorii makijażu permanentnego, polegających na pigmentacji brwi oraz ust metodami maszynowymi z użyciem specjalistycznych urządzeń, narzędzi i preparatów zabiegowych i z zastosowaniem różnych technik. Uczestnik posiądzie uporządkowaną wiedzę z zakresu samodzielnego wykonywania zabiegów makijażu permanentnego brwi i ust z zachowaniem prawidłowej systematyki zabiegowej. Pozna specyfikę zabiegową, kolorymetrię, zasady aseptyki, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, pielęgnację pozabiegową. Kursant będzie umiał dobierać kształt linii brwii do rysów i kształtu twarzy oraz pigmenty do tęczówki oka, nauczy się metod i etapów cieniowania, prawidłowego rysunku, konturu kreski, sprawdzenia symetrii, technik pigmentacji ust, a także korekt pigmentacji, obsługi maszynki do PMU, doboru igieł i obrotów. Nauczy się sobie radzić z niepożądanymi powikłaniami po zabiegu, postępować z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi). Ponadto, celem kursu jest również nabycie umiejętności społecznych z zakresu właściwego sposobu przeprowadzania rozmowy z klientem, indywidualnego podejścia do klienta, komunikacji, etyki zawodowej oraz samorozwoju. Kurs zakończy się nabyciem lub podniesieniem kompetencji w wyżej wymienionym zakresie, a po pozytywnie zdanym egzaminie nabyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie makijażu permanentnego brwi i ust.
Drukuj do PDF