Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka niemieckiego - poziom C1 ponadśredniozaawansowany - CZ=N5 - zajęcia od 2019-12 (poniedziałki)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/08/11271/469312
Cena netto 2 390,00 zł Cena brutto 2 390,00 zł
Cena netto za godzinę 45,09 zł Cena brutto za godzinę 45,09
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 53
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-16
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursu - język niemiecki- poziom średniozaawansowany (B1)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH DARIUSZ WIŚNIEWSKI
Osoba do kontaktu Iga Barbarowicz Telefon +48 32 215 21 88
E-mail czechowice@bestcentrum.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie przez pracowników oraz przedsiębiorcę kompetencji w obszarze danego języka obcego jakiego dotyczy dana usługa, przyniesie niewątpliwie duże profity dla przedsiębiorstwa korzystającego z usługi. Pojawiają się możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, pozyskania nowych kontrahentów i klientów, dotarcia na nowe rynki zagraniczne, udział w międzynarodowych konferencjach i targach, które to posłużą wymianie doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych, a wszystko to przełoży się na rozwój firmy oraz jej zyski. Wykwalifikowany językowo personel to gwarancja sukcesu firmy i jej trwałego rozwoju.
Cel edukacyjny
1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka niemieckiego na poziomie C1 ponadśredniozaawansowanym 2. Umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych (nabytych na niższych poziomach), poszerzanie zasobu leksykalnego i znajomości konstrukcji gramatycznych. umiejętność rozumienia tekstów pisanych, mówionych i słuchanych (na poziomie ponadśredniozaawansowanym) oraz zdobywanie wiedzy na temat kraju w którym mówi się danym językiem. 3. Kompetencje: umiejętność swobodnego komunikowania się w języku obcym zarówno w kraju jak i za granicą. Zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzinnymi użytkownikami danego języka. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych.
Drukuj do PDF