Kategorie usług
 
Menu

JĘZYK NIEMIECKI KONWERSACJE JĘZYK OGÓLNY- POZIOM: C- 30 GODZIN


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/07/10316/468978
Cena netto 880,00 zł Cena brutto 880,00 zł
Cena netto za godzinę 29,33 zł Cena brutto za godzinę 29,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-15 Termin zakończenia usługi 2020-02-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 2. Język niemiecki konwersacje: język ogólny A-C- kurs od co najmniej 30 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów z zakresu konwersacji. Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: nabierze płynności wypowiedzi, poszerzy słownictwo, nauczy się formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie C.
Drukuj do PDF