Kategorie usług
 
Menu

Kierunek Kariera Kurs prawa jazdy kategorii A


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/07/12074/468695
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 44,00 zł Cena brutto za godzinę 44,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2019-11-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-13
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu UNIJNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Mariusz Krzempek Telefon 512246203
E-mail oskrzempek@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału firmy, a w konsekwencji pozyskiwanie nowych klientów, co z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na jej przyszłe przychody i zysk oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Udział w szkoleniu i zdobycie w trakcie szkolenia wiedzy z zakresu m.in. przepisów ruchu drogowego ,zasad udzielania pierwszej pomocy, kierowanie pojazdem silnikowym kategorii A, prawidłowego zachowania w ruchu drogowym będzie przekładać się na zwiększenie jakości usług oferowanych przez firmę, przyczyniając się w konsekwencji do zwiększenia jej przychodów. W perspektywie czasu dalsze działania, które zostaną wzbogacone o wiedzę nabytą w trakcie szkolenia przełożą się bezpośrednio na poprawę marki firmy na rynku oraz zachęcą potencjalnych kontrahentów do podjęcia współpracy. Aktualnie panujące trendy na rynku wymuszają wdrożenie nowych usług, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy. Celem szkolenia jest poszerzenie działalności o nowe usługi, nabycie nowych kontrahentów o około 5% w terminie do 2 lat od zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie kursu kategorii A. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Pozyska zdolność zachowania się w sytuacjach awaryjnych, a także rozpoznawania zagrożenia panującego na drodze i podejmowania samodzielnych decyzji z tym związanych. Usługa ma na celu zdobycie przez uczestnika umiejętności kierowania pojazdem kategorii A, prawidłowego zachowania w ruchu drogowym, umiejętności wykonywania podstawowych czynności kontrolnoobsługowych pojazdu. Podczas trwania usługi kursant przyswaja wiadomości z zakresu znaków drogowych, poruszania się w ruchu drogowym, kodeksu drogowego. Uczestnik nabędzie również umiejętności odpowiedzialnego kierowania swoimi decyzjami i wykonywaniem ich. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał wiedzę z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Kursant podniesie poziom umiejętności i wiedzy poruszania się pojazdem silnikowym kategorii A podczas zajęć praktycznych w ruchu drogowym. Uczestnik podniesie swoje kompetencje społeczne poprzez proces uczenia się, nabędzie umiejętności odpowiedzialnego przestrzegania zasad, przepisów i norm panujących w ruchu drogowym, umiejętność samokształcenia, wprowadzenia w życie zasad kulturalnego zachowania się na drogach i nie tylko, respektowanie praw innych kierowców, wzmocnienie komunikacji interpersonalnych.
Drukuj do PDF