Kategorie usług
 
Menu

Bilateralna Integracja- program szkolny


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/04/15540/468200
Cena netto 490,00 zł Cena brutto 490,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-04 Termin zakończenia usługi 2020-04-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-11
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
Osoba do kontaktu Patrycja Gołębiowska Telefon 883-337-981
E-mail info@fundacjaincorpore.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy udziału w szkoleniu jest zgodny z zasadą Smart, przedsiębiorca podnosi swoje kwalifikacje w ściśle ukierunkowanym terapeutycznym zakresie pracy z wykorzystaniem bilateralnej integracji. Na szkoleniu uczestnik nuczy się jak pracować wykorzystując nowe umiejętności . Udział w szkoleniu poszerzy proponowany zakres usług terapeutycznych oferowanych przez przedsiębiorcę, da kwalifikacje na pozyskanie nowych klientów co daje możliwości osiągnięcie większych korzyści finansowych o 10% w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat diagnozy, terapii problemów dotyczących współpracy półkul mózgowych i ich wpływu na funkcjonowanie w zakresie wielu zmysłów np. wzroku i słuchu potrzebnych do prawidłowej nauki. Zakres przekazanej wiedzy obejmować będzie informacje na temat objawów, etiologii i diagnozy problemów motorycznych w zakresie równowagi statycznej i dynamicznej. Uczestnicy poznają sposoby zasady diagnozy oraz sposoby korekcji problemów w formie ćwiczeń ruchowych. Część teoretyczna będzie przeplatana praktycznymi ćwiczeniami. W części teoretycznej uczestnicy poznają zasady pracy z uczniem z problemami w nauce, zachowaniu i/lub mowie, a w części praktycznej nauczą się prowadzenia zajęć grupowych wg treningu bilateralnej integracji. Uczestnik po zakończeniu szkolenia wie czym jest bilateralna integracja , jakie są jej symptomy, skąd mogą się brać ( etiologia) i jakie mają znaczenie dla nauki czytania i pisania oraz jak można im przeciwdziałać. • Uczestnik umie przeprowadzić przesiewowe badanie funkcji motorycznych. • Uczestnik na podstawie posiadanej wiedzy na temat symptomów oraz analizie wyników testów umie zbudować program ćwiczeń. • Każda osoba która ukończy kurs umie wprowadzić program ćwiczeń w oparciu o otrzymane materiały do codziennej pracy w szkole lub przedszkolu. • Posiadana wiedza pozwoli uczestnikowi na dalsze samokształcenie w zakresie zaburzeń funkcji motorycznych i bilateralnej integracji. • Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg treningu bilateralnej integracji dla szkół.
Drukuj do PDF