Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) oraz kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) - stal nierdzewna, Kierunek Kariera Zawodowa


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/04/32593/467857
Cena netto 4 590,00 zł Cena brutto 4 590,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 306
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-05 Termin zakończenia usługi 2019-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-30
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dokumenty spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach tj. książka spawacza oraz świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w metodzie MAG (135), metodzie TIG (141) stal nierdzewna,
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "LABOR-S" BOGUSŁAW LESIUK
Osoba do kontaktu Katarzyna Płonka Telefon 33 82 348 82
E-mail biuro@labor-szkolenia.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
szkolenie pracowników lokalnych przedsiębiorstw, osób prywatnych
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-14/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG (135)oraz TIG (141) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.
Drukuj do PDF