Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.A -DDZ


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/04/11964/467849
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-12
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po ukończeniu szkolenia i przystąpieniu do walidacji czyli egzaminu państwowego w WORD i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym, uczestnik szkolenia uzyska prawo jazdy (certyfikat) wydany przez właściwego STAROSTĘ/PREZYDENTA
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
prawo jazdy (certyfikat) wydany przez właściwego STAROSTĘ/PREZYDENTA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DANUTA" Danuta Kardaś
Osoba do kontaktu Aneta Urbanowicz Telefon 517520386
E-mail anetakardas@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kat. A w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.
Drukuj do PDF