Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. B+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/04/28256/467748
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-02 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-02
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców Robert Prosianowski
Osoba do kontaktu Robert Prosianowski Telefon +48506051504
E-mail robert.p13@onet.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych celem zwiększenia liczby usług o 2%, zwiększenia liczby kontrahentów o 2% oraz zwiększenia przychodu od sprzedaży o 2% w przeciągu roku od zakończenia usługi rozwojowej.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B+E, który uprawnia do kierowania pojazdem określającym odpowiednio w prawie jazdy kat. B łącznie z przyczepą (przyczepami) gdzie dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 tony. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu obsługi i prowadzenia pojazdu z przyczepą. Podczas trwania usługi uczestnik zdobędzie umiejętności prowadzenia samochodu z przyczepą w ruchu drogowym oraz podczas manewrów na placu manewrowym. Uczestnik podniesie także swoje kompetencje społeczne, poprzez proces uczenia się, zdolność kształtowania własnego rozwoju nabędzie umiejętność odpowiedzialnego przestrzegania zasad i norm panujących w transporcie drogowym.
Drukuj do PDF