Kategorie usług
 
Menu

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- 1 POZIOM: B1.2 KURS SEMESTRALNY 60 GODZIN


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/03/10316/467633
Cena netto 1 310,00 zł Cena brutto 1 310,00 zł
Cena netto za godzinę 21,83 zł Cena brutto za godzinę 21,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-03-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-19
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 12. Przygotowanie do egzaminu EBC*L- kurs od co najmniej 30 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon +48 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatu ÖSD. Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: rozumie język używany na co dzień, oraz teksty w języku potocznym, potrafi prowadzić dyskusję, argumentować swoje poglądy, plany, działania, a także formułować zastrzeżenia i kontrpropozycje, umie detalicznie zrelacjonować czyjąś wypowiedź, wyrażać uczucia w konkretnych sytuacjach, a także dzielić się swoimi doświadczeniami. Zna zasady gramatyczne stosowne do danego poziomu. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B1.2.
Drukuj do PDF