Kategorie usług
 
Menu

PRINCE2® Agile Practitioner - akredytowane szkolenie z egzaminem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/03/8397/467102
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 3 567,00 zł
Cena netto za godzinę 138,10 zł Cena brutto za godzinę 169,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-18 Termin zakończenia usługi 2019-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-11
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2 Agile™. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli obecnym kierownikom projektów znającym i stosującym metodykę PRINCE2® zastosować ją w sposób zwinny. PRINCE2 Agile™ to innowacyjne podejście do zarządzania projektami, które pomaga ludziom skuteczniej razem pracować w celu osiągnięcia celów biznesowych. Szkolenie kończy się egzaminem Practitioner, którego zdanie potwierdza uznawane na całym świecie kwalifikacje, w zakresie stosowania najlepszych praktyk w zarządzaniu każdym projektem - bez względu na jego rozmiar, skalę czy branżę. Certyfikat PRINCE2 Agile™ dowodzi szerokiego rozumienia filozofii zwinnego zarządzania i umiejętności łączenia jej z metodyką PRINCE2®. Uczestnik na szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu mieszania ze sobą metodyk PRINCE2® i Agile, dowie się jak sterować projektem i zamykać projekt, zdobędzie umiejętność zarządzania produktem, nauczy się, jak zarządzać dostarczaniem produktów (w tym Scrum, plany i postępy, szacowanie, wykresy burn, promienniki informacji i grupy zadań), nauczy się prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym.Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Drukuj do PDF