Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Indywidualny kurs j. niemieckiego - 30 godzin


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/02/15932/467011
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 95,00 zł Cena brutto za godzinę 95,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
Osoba do kontaktu Kursy WSJO Telefon 664 457 284
E-mail kursy@wsjo.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
 rozwijanie sprawności receptywnych  rozwijanie sprawności produktywnych  rozwijanie umiejętności konwersacyjnych w określonym kontekście na płaszczyźnie prywatnej lub zawodowej z uwzględnieniem różnic kulturowych na poziomie zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)  opanowanie i utrwalenie wiedzy językowej (struktur gramatycznych i leksykalnych) i świadomości językowej w stosowaniu struktur w kontekście sytuacyjnym  kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych, kulturowych i społecznych  rozszerzanie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikiem języka docelowego do poziomu biegłości zgodnego z ESOKJ
Drukuj do PDF