Kategorie usług
 
Menu

Kurs licencyjny łączony dla zarządców i pośredników nieruchomości KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA, MBON


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/02/8303/466989
Cena netto 5 040,00 zł Cena brutto 5 040,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 112
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-31
Maksymalna liczba uczestników 112
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kurs licencyjny przygotowujący do uzyskania fakultatywnej licencji FPPRN dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wydanie bezterminowej licencji papierowej i karty plastikowej.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
FPPRN dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
FPPRN dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Regionów
Osoba do kontaktu Anna Zaczyk Przemysław Zaremba Telefon 735206979, 519138519
E-mail azaczyk@f-rr.org
Cel usługi
Cel biznesowy
- zawieranie umów z klientami - poznanie czynności prawnych oraz administracyjnych - poznanie wiedzy ekonomicznej i technicznej na rynku nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami - zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi - zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi - zarządzanie firmą - możliwość awansu zawodowego - prestiż w zawodzie/branży
Cel edukacyjny
• dokonywanie z zamawiającym przeglądu nieruchomości i zawieranie umowy o zarządzaniu; • operacyjne zarządzanie nieruchomością, stosownie do jej rodzaju, w tym: spisywanie umów z najemcami, regulowanie obowiązań z tytułu umów z dostarczycielami mediów i odbiorcami nieczystości, zbieranie opłat eksploatacyjnych i czynszów, zapewnianie bezpieczeństwa, sprawności działania systemów medialnych, porządku i czystości w obrębie nieruchomości oraz prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji; • opracowywanie planów zarządzania nieruchomością; • opracowywanie sprawozdań rzeczowych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową o zarządzaniu; • nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami; • zabezpieczanie powierzonej dokumentacji stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentacji budowlanej; • zgłaszanie zmian dotyczących nieruchomości do organu prowadzącego kataster nieruchomości; • analizowanie dochodowości nieruchomości i podejmowanie działań w celu jej poprawy; • reprezentowanie właściciela w zakresie określonym obowiązującymi przepisami i umową o zarządzaniu; • wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania nieruchomościami; • pełnienie funkcji biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej; • zapewnianie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości; • zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; • zapewnianie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; • bieżące administrowanie nieruchomością; • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
Drukuj do PDF