Kategorie usług
 
Menu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA GORLICE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/02/39178/466560
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-03-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-07
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"
Osoba do kontaktu Grażyna Dyląg Telefon 18-534-63-24
E-mail cszgor@poczta.onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu instruktora praktycznej nauki zawodu jest przekazanie informacji dotyczących specyfiki uczenia się młodzieży i osób dorosłych, metodyki nauczania (w tym występujących pomocy dydaktycznych wpierających proces nauczania, metod oraz technik ewaluacji procesu dydaktycznego).
Drukuj do PDF