Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Bezpieczeństwo procesowe maszyn i instalacji wg ATEX 2014/34/EU. Ryzyko procesowe, ocena zagrożeń. Obowiązkowa dokumentacja.Oznakowanie CE i EX - okiem eksperta


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/01/30402/466059
Cena netto 1 991,87 zł Cena brutto 2 450,00 zł
Cena netto za godzinę 142,28 zł Cena brutto za godzinę 175,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-04
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Martinus Marcin Kosicki
Osoba do kontaktu Agnieszka Podgórska Telefon 728862924
E-mail sikregion3@martinuspolska.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników do samodzielnej, efektywnej i zgodnej z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE analiz, ocen maszyn pracujących w strefach zagrożonych wybuchem
Drukuj do PDF