Kategorie usług
 
Menu

NIEMIECKI (POZIOM C1+) - MBON- 1 SEMESTR- SPECJALISTYCZNY JĘZYK NIEMIECKI EKONOMICZNY- ZAWODOWY- 56 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM BRANŻOWYM


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/30/10316/465738
Cena netto 2 520,00 zł Cena brutto 2 520,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-15 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 61. Język niemiecki na co dzień na poziomie B2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Certyfikat Wirtschaftsdeutsch ÖI zawiera opis efektów uczenia się w podziale na sprawności językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Kursy realizowane są w Krakowie przez naszych lektorów. Walidację przeprowadzą niezależni specjaliści zatrudnieni w innym Oddziale OI. Będą to osoby do tego uprawnione, nie powiązane z kursantami. Zapewnia to warunek rozdzielności funkcji. Egzamin stworzył niezależny od nas zespół ekspertów.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Certyfikat uzyskał rekomendację od co najmniej 5 pracodawców z branży ekonomicznej na co posiadamy stosowne potwierdzenia.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie ekonomicznego języka niemieckiego kursantów. Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: dokładnie rozumie przekaz audycji radiowych z zakresu biznesu, ekonomii i gospodarki , posiada umiejętność i wiedzę dotyczącą przeprowadzania negocjacji handlowej, przedstawienia wyników analizy danych, a także pisania sprawozdań, protokołów, korespondencji urzędowej. Potrafi odnaleźć się w zawodowej sytuacji społecznej adekwatnie do poziomu C1+. NAZWA UZYSKANEJ KWALIFIKACJI- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO EKONOMICZNEGO NA POZIOMIE C1+.
Drukuj do PDF