Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs Instruktora Siatkówki


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/27/28768/464977
Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 390,00 zł
Cena netto za godzinę 69,50 zł Cena brutto za godzinę 69,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2019-12-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-15
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała
Osoba do kontaktu Iwona Kandora Telefon +48793244744
E-mail iwona.kandora@ckks.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
​ ​ Uczestnik zna zasady gdy, przepisy, metodykę nauczania podstawowych elementów gry. Po kursie wie i rozumie na czym polegają ustawienia. Potrafi technicznie wykonywać te elementy i jest skuteczny podczas gry.
Drukuj do PDF