Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs Instruktora Gimnastyki Korekcyjnej


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/27/28768/464834
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 190,00 zł
Cena netto za godzinę 49,58 zł Cena brutto za godzinę 49,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2019-12-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-28
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała
Osoba do kontaktu Iwona Kandora Telefon
E-mail marketing@ckks.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest aby absolwent: - poznał podstawy anatomii, - dozwolone ćwiczenia rozgrzewkowe, - aktualne wytyczne odnośnie ćwiczeń ogólnorozwojowych u dzieci, - zasady pracy ruchowej, - wiedział, które ćwiczenia i jak należy wykonywać oraz z jaką intensywnością, a które są całkowicie zabronione i mogą zaszkodzić podopiecznym, - wiedział w jaki sposób utrwalać efekty pracy - potrafił wykonać badanie obserwacyjne - znał rodzaje wad postawy i schorzeń - Potrafił rozpoznawać wady postawy, - potrafił sporządzić plan ćwiczeń w oparciu o zdiagnozowaną wadę postawy, - potrafił prawidłowo wykonywać ćwiczenia - potrafił wykonywać elementy masażu i automasażu Celem naszego kursu jest absolwent szkolenia mógł bezpiecznie i świadomie pracować z podopiecznymi z zakresie ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej. Uczestnik będzie potrafił rozpoznawać wady postawy i reagować na nie dobierając odpowiednie zestawy ćwiczeń co przyczyni się do wczesnego reagowania opiekunów i przeciwdziałania wadom postawy oraz poprawie stanu zdrowia u dzieci. Celem jest przedstawienie najnowszych wytycznych w gimnastyce. Po kursie uczestnicy będą znali przykładowe ćwiczenia gimnastyczne, prawidłowe sposoby ich wykonywania, dla kogo są zabronione.
Drukuj do PDF