Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.C,C+E,D,kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.C1,C1+E,C i C+E, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.D1,D1+E,D i D+E, HDS, wózki widłowe, badania, opłata za pierwsze egzaminy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/26/14017/463975
Cena netto 16 300,00 zł Cena brutto 16 300,00 zł
Cena netto za godzinę 44,17 zł Cena brutto za godzinę 44,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 369
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-04 Termin zakończenia usługi 2020-06-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje: prawo jazdy kat. C,C+E,D, - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek, HDS).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 695 555
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończeniu usługi powinien być przygotowany do: - wykonywania prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej bloku programowego kat. D1,D1+E,D,D+E, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E,D, - wykonywania zadań na stanowisku operatora urządzeń transportu bliskiego (wózek widłowy,HDS).
Drukuj do PDF