Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. B+E z badaniami i 1 egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/26/20366/463877
Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 400,00 zł
Cena netto za godzinę 93,33 zł Cena brutto za godzinę 93,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2020-01-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, Prawo jazdy kategorii D po B, prawo jazdy kategorii D po C, Kurs na instruktora nauki jazdy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Tak, uzyskanie prawa jazdy kat. B+E
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Wydanie prawa jazdy po zdanym egzaminie państwowym przez Wytwórnie Papierów Wartościowych na wniosek Starostwa
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak, kierowca samochodu osobowego z przyczepą
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Starostwo Powiatowe / Urząd Miejski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALFA" Tomasz Wysocki
Osoba do kontaktu Urszula Wysocka- Kazberuk Telefon 48 85 6745132
E-mail oskalfa@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
1. wiedzy: wiedza teoretyczna i faktograficzna 2. umiejętności: kognitywne i psychomotoryczne 3. kompetencji społecznych: umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego i wykorzystania tych umiejętności w działaniach społecznych w formie teoretycznej i praktycznej
Drukuj do PDF